top of page
כתובת גפן ורימון

hmk00020

עיצוב כתובה זה שואב את השראתו ממקורות רבים. צורת העיטור הבנויה ממספר מסגרות השונות בעובי ובעיטור המופיע בהן, מתכתבת עם עיצובי כתובה עתיקים מהולנד ואיטליה.

הטקסט האורתודוקסי בנוי משורות מלאות היוצרות גוש אחד (על פי הנדרש) ונכתב בעבודת יד, בכתב קליגרפי קלאסי.

העיטור המרכזי לקוח משבעת מיני הארץ - גפנים ורימונים - המשתלבים זה בזה בזרימה והרמוניה.

בנוסף מסגרת של פסוקי אהבה בכתב קליגרפי קלאסי. העיטור בתוך המסגרת הפנימית יוצר תיחום נוסף ומוסיף עושר צורני.

הצבעוניות מפתיעה, מושכת את העין ותשומת הלב - שילוב של סגול, ירוק זית, כתום אדמדם, ורוד עתיק וזהב אשר יוצרים עושר ודרמטיות.

כתובה אשר ככל שמתבוננים בה ניתן למצוא עוד ועוד פרטים חדשים.


כל כתובה הינה עבודת יד על קלף אמיתי ומשובח. הכתיבה והעיטור נעשים בעבודת יד מדוייקת וחד פעמית, על פי הבקשות המיוחדות של מזמין הכתובה. הכתובות מותאמות לכל טקס ומגיעות בפולדר נאה השומר על הכתובה.

bottom of page