top of page
כתובת ירושלים מרובעת

hmk00100

עיצוב כתובה זו שואב את השראתו ממקורות רבים. צורת העיטור הבנויה ממספר גדול של מסגרות השונות בעובי ובעיטור המופיע בהן, מתכתבת עם עיצובי כתובה עתיקים מהולנד ואיטליה.

כתובה שככל שמתבוננים בה ניתן למצוא עוד ועוד פרטים שלא שמנו אליהם לב.

הנוסח נכתב בעבודת יד, בכתב קליגרפי קלאסי.

עושר גדול של פסוקים, צבעים וצורות אשר כולם נבחרו בקפידה ובמחשבה ומתכתבים עם כתבי הקודש וההיסטוריה היהודית.


כל כתובה הינה עבודת יד על קלף אמיתי ומשובח. הכתיבה והעיטור נעשים בעבודת יד מדוייקת וחד פעמית, על פי הבקשות המיוחדות של מזמין הכתובה. הכתובות מותאמות לכל טקס ומגיעות בפולדר נאה השומר על הכתובה.

bottom of page