top of page
כתובה פרסית עתיקה

hmk00120

עיצוב כתובה זו שואב את השראתו מכתובה אשר נעשתה בתחילת המאה הקודמת (1908 - תרס"ח), בעיר סינא שבאיראן. היופי של העיטור נובע מהפשטות והנאיביות של הצורות. כאשר צורה מסוימת חוזרת על עצמה שוב ושוב נוצרות מסגרות עם נוכחות עשירה ומרשימה.

גם סקאלת הצבעים מאד מינימלית - בכל הכתובה יש בסך הכל 4-5 צבעים המגבירים את האפקט של החזרתיות.

הטקסט משתלב ונכתב בעבודת יד בכתיבה קליגרפית קלאסית.


כל כתובה הינה עבודת יד על קלף אמיתי ומשובח. הכתיבה והעיטור נעשים בעבודת יד מדוייקת וחד פעמית, על פי הבקשות המיוחדות של מזמין הכתובה. הכתובות מותאמות לכל טקס ומגיעות בפולדר נאה השומר על הכתובה.

bottom of page