top of page
ירושלים

hmk00140

כתובה המעוטרת בציור אליפסי, מנימליסטי של ירושלים. 

העיטור עדין, על גבול הרישום, צבעוניות שקטה בגווני נחושת, זהב וירוק.

בחלק העליון פסוק בקשת בכתב קלגרפי "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה"

העיטור החופשי עוטף בעדינות את הטקסט אשר נכתב בעבודת יד, בכתב קליגרפי קלאסי.


כל כתובה הינה עבודת יד על קלף אמיתי ומשובח. הכתיבה והעיטור נעשים בעבודת יד מדוייקת וחד פעמית, על פי הבקשות המיוחדות של מזמין הכתובה. הכתובות מותאמות לכל טקס ומגיעות בפולדר נאה השומר על הכתובה.

bottom of page